O kampanii

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach projektu:

 • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
 • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.
 • Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie)

 

Ważne jednak by pamiętać, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie zastąpią nigdy wsparcia, które dziecko otrzymuje w najbliższym otoczeniu.

Rodzice, wychowawcy i opiekunowie w szkole powinni czuwać nad przygotowaniem najmłodszych do samodzielnego korzystania z dróg. Szczególną uwagę należy przykładać do odpowiedniego ubioru. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód.

Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy nauczą najmłodszych prawidłowych zachowań poza domem. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Podjęte działania, powinny przyczynić się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:

 • Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
 • Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
 • Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.
 • Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

 

Realizacja projektu. Pytania i odpowiedzi:

W ramach kampanii zostaną rozdane kamizelki odblaskowe do wszystkich państwowych szkół podstawowych.

 

Kto otrzyma kamizelki?

 • Kamizelki otrzymają wszyscy uczniowi szkół podstawowych klas I - VIII. Kamizelek nie otrzymają dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek.

W jaki sposób uczniowie otrzymają kamizelki?

 • Kamizelki zostaną dostarczone do wszystkich szkół podstawowych, a następnie rozdane uczniom. Każda szkoła zostanie powiadomiona o wysyłce.

Kiedy kamizelki dotrą do szkół?

 • Sukcesywnie są wysyłane wg harmonogramu.

W jakich rozmiarach są kamizelki?

 • Kamizelki będą rozdzielane według podziału:
  • rozmiar S dla klas I-II,
  • rozmiar M dla klas III-V
  • rozmiar L dla klas VI-VIII,

Jakie są obowiązki szkół?

 

Zatrważające statystyki

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba wypadków drogowych w Polsce zmniejszyła się o ponad trzydzieści procent. Jednak od 2015 roku liczba ta zaczyna znowu rosnąć. Dodatkowo, kiedy porównać statystyki polskie z zagranicznymi – okazuje się, że poruszanie się po krajowych drogach nie gwarantuje bezpieczeństwa.

Jedną z niepokojących danych jest ponad sześcioprocentowy wzrost ofiar śmiertelnych wypadków
z udziałem pieszych w 2017 roku. I chociaż w zdecydowanej większości winę za te zdarzenia ponoszą kierowcy, to blisko pół tysiąca osób zginęło, a ponad dwa tysiące zostało rannych w wyniku wypadków, których sprawcami byli właśnie piesi. A wśród nich – czterysta dzieci.

Do poprawy bezpieczeństwa pieszych z pewnością przyczynią się zmiany infrastrukturalne, takie jak poprawa oświetlenia przejść dla pieszych, czy skuteczniejsze egzekwowanie przepisów o pierwszeństwie pieszego znajdującego się na przejściu.

Nie można jednak zapominać o konieczności podejmowania działań profilaktycznych skierowanych do pieszych, szczególnie najmłodszych. Ogółem, w 2017 roku doszło do 32 760 wypadków drogowych,
w których śmierć poniosło 2 831 osób, a liczba poszkodowanych wyniosła 39 466. Jeden z najczęstszych rodzajów wypadków w 2017 roku to „najechanie na pieszego” i takich zdarzeń było w sumie 7 911. Ponad
13 % wypadków drogowych miało miejsce na przejściu dla pieszych, gdzie potrąceniu uległa osoba piesza znajdująca się na pasach lub rowerzysta, który wjechał na pasy bez zachowania należytej ostrożności.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są także ryzykowne zachowania pieszych: wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu, czy ignorowanie czerwonego światła.

Rośnie liczba pieszych zabitych w porze jesiennej, gdzie szybko zapadający zmierzch – szczególnie na drogach nieoświetlonych – sprawia, że piesi stają się mniej widoczni dla kierujących. Brak odzieży ostrzegawczej, odblasków, złe nawyki i nieostrożność niechronionych uczestników ruchu drogowego skutkują tym, że w co czwartym takim wypadku ginie człowiek.

Również dzieci mogą być sprawcami niebezpiecznych sytuacji na drogach. Pozostawione bez opieki
i nieświadome zasad bezpiecznego poruszania się na niej, zachowują się w sposób nieodpowiedzialny: przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle lub w niedozwolonych miejscach, poruszają się nieodpowiednią stroną drogi, wybiegają na jezdnię. Bez względu na to w jaki sposób dziecko porusza się po drodze – jako pieszy, rowerzysta, czy pasażer – powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. W ostatnim roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń.