Klasy 4-8

Scenariusz zajęć „Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy”
Edukacja wczesnoszkolna

Scenariusz klas 4-8

Animacja "Bieg"

 

Scenariusz zajęć

Temat: Dobrze Cię widzieć – każdy z nas jest niepowtarzalny.

Grupa wiekowa: uczniowie klas II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

Scenariusz zajęć powstał w oparciu o główne hasło kampanii „Dobrze Cię widzieć” i jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Ugruntowana juz wiedza uczniów na temat zachowania bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, animacje dotyczące bezpieczeństwa na drodze są punktem wyjścia do znacznie szerszej tematyki, a mianowicie wartości i możliwości człowieka jako członka grupy społecznej.

„Dobrze Cie widzieć” czyli dobrze, że jesteśmy kolegami, sąsiadami, odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Każdy z Nas jest wartościowy, niepowtarzalny i wiele możemy się od siebie nauczyć.

Poniższe zajęcia maja na celu zbudowanie pozytywnego obrazu siebie, doskonalenie umiejętność samooceny oraz zintegrowanie grupy dzieci.

Nauczyciel powinien zadbać, aby mocne strony poszczególnych uczniów były zauważone, szanowane i wykorzystywane dla dobra całej grupy, jak również stworzyć klimat, w którym samoakceptacja i poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i umacniają.

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Rozwijanie wrażliwości moralnej; umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania własnej tożsamości.
 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania.
 3. Rozwijanie samoświadomości.
 4. Okazywanie szacunku innym ludziom, doceniania ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

 

Cel główny:

Kształtowanie pozytywnej samooceny i podnoszenie poczucia własnej wartości.

Cele operacyjne: uczeń:

 1. zna swoje mocne strony
 2. potrafi pozytywnie wypowiadać się o sobie i innych
 3. uczeń dostrzega wagę pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości
 4. buduje atmosferę akceptacji i otwartości przezwycięża nieśmiałość
 5. uczestniczy w zajęciach warsztatowych

 

Metody pracy:

 1. pogadanka
 2. rozmowa kierowana
 3. wywiad
 4. metoda percepcyjne – animacje
 5. twórcze: krążąca kartka

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki ksero, długopisy, mazaki, nożyczki, animacje, komputer, rzutnik, rama do obrazu z napisem „Dobrze Cię widzieć”, gadżety do fotobudki, kamizelki odblaskowe, aparat fotograficzny.

Czas trwania zajęć: 45 – 60 min.

 

Przebieg:

 1. Powitanie uczniów.
  Uczestnicy siedzą na krzesłach, ustawionych w kole.
 2. Przedstawienie tematu spotkania „Dobrze Cię widzieć – każdy z Nas jest niepowtarzalny”.
 3. KOMENTARZ PROWADZĄCEJ:
  W życiu, w szkole, w telewizji obserwujemy osoby, które są najlepsze w różnych dziedzinach życia. Obejrzyjcie krótką animacje i powiedzcie, w czym główne bohaterki są najlepsze i jakie są ich mocne strony?
 4. Obejrzenie animacji pt.: „Bieg”.
 5. Odpowiedzi uczniów: Obie w sporcie, w nauce, ale czy w przewidywaniu np.: niebezpieczeństw? (Zosia – tak, Tosia – nie)
 6. KOMENTARZ PROWADZĄCEJ: Jestem ciekawa czy znacie swoje mocne strony i tak szybko je dostrzeżecie?
 7. „Widać jak na dłoni” – dzieci odrysowują i wycinają kontur swojej dłoni (kolorowe kartki ksero).
  1. Na środku dłoni zapisują swoje imię (z jednej i z drugiej strony), a na każdym palcu zapisują swoje mocne strony (np.: punktualność, mam dużą wiedzę z zakresu…, uśmiech na co dzień, pogodne usposobienie, pracowitość, mam poczucie rytmu, dobrze pływam, łatwo nawiązuje kontakty, zawsze mam pracę domową, jestem pomocna, dobrze gram w piłkę itp.). Każdy zapisuje tyle mocnych stron, ile jest palców. Jeśli ktoś nie dostrzega, żadnych mocnych stron, lub mniej niż 5, zostawia palce puste.
  2. Następnie każdy przekazuje wycięta dłoń do osoby siedzącej po lewej stronie. Każda osoba dopisuje mocne strony, które zaobserwowała u swojego kolegi (na odwrocie dłoni, na jednym palcu możne pojawić się kilka mocnych stron).
  3. Zadaniem prowadzącej jest współuczestniczenie w zabawie, aby móc dopisać mocne strony uczniów.
  4. Prowadząca daje sygnał do przekazania papierowych dłoni. Ćwiczenie kończy się, gdy każdy otrzyma z powrotem swoją dłoń z wypisanymi mocnymi stronami.
  5. Autoprezentacja:
   Chętne osoby mogą zaprezentować/przeczytać swoje mocne strony oraz mocne strony zauważone przez kolegów/koleżanki z klasy.
   KOMENTARZ PROWADZĄCEJ: Dobrze widzieć, że dostrzegliście w sobie i w innych, tyle mocnych stron.
   Papierowe dłonie każdy uczestnik zatrzymuje dla siebie.
 8. Zabawa „Dobrze widzieć wszystkich tych, którzy …” – uczestnicy siedzą na krzesłach, krzesło prowadzącej odstawiamy z boku. Na wypowiedziane przez prowadzącą stwierdzenie, osoby, które się z nim zgadzają zamieniają się miejscami. Kto nie zdąży zająć krzesła, wymyśla nowe stwierdzenie np.: „Dobrze widzieć wszystkich tych, którzy …” … lubią zimę, potrafią jeździć na nartach, są punktualni, lubią horrory, są uczniami klasy… itd.
 9. KOMENTARZ PROWADZĄCEJ: Każdy z Nas jest inny, lubimy inne rzeczy, różne rzeczy nas cieszą i smucą, ale dobrze jest widzieć, że tak wiele Nas łączy. Wiele też możemy się od siebie nauczyć.
 10. Obejrzyjcie następną animację i zastanówcie się, czego może nauczyć się Wacek, jeden z bohaterów animacji od swojego kolegi.
 11. Obejrzenie animacji pt. „Górka”.
 12. Odpowiedzi uczniów: determinacji w wykonywaniu zadania, skromności, rozwagi, przewidywania, wyobraźni, bezpiecznych zachowań, ostrożności.
 13. KOMENTARZ PROWADZĄCEJ: mam nadzieję, że i Wam tych umiejętności/cech nie zabraknie. Sprawdzimy teraz czego od Was można się nauczyć, czego Wy możecie nauczyć się od kogoś innego.
 14. Zabawa „Reporter” – prowadząca dokonuje podziału klasy na zespoły dwuosobowe. Uczestnicy mogą losować karty do gry, numery, znaczki, mogą odliczać do dwóch, losować kolorowe karteczki itp. Prowadząca zapisuje na tablicy 4 tematy do rozmowy, które każda para omawia w swojej parze. Następnie „Reporter” „reklamuje” swojego rozmówcę, prezentując informacje zdobyte w czasie wywiadu.
  1. Potrafię ….
  2. Cenię…
  3. Chciałabym nauczyć się…
  4. Chętnie nauczę…
 15. KOMENTARZ PROWADZĄCEJ: Warto uczyć się od innych, wzorować na pozytywnych zachowaniach, wszyscy jak tu siedzicie, macie wiele do zaoferowania swoim koleżankom i kolegom. Pokazujcie się zawsze od najlepszej strony, zabłyśnijcie wzorowym zachowaniem w szkole, w domu, na drodze i jako uczestnicy życia społecznego. Dobrze widzieć, takie osoby w naszej klasie.
 16. Fotobudka: na zakończenie zajęć uczestnicy mogą wykonać koleżeńskie, „radosne” zdjęcie, wykorzystując gadżety do fotobudki tj.: rama z hasłem kampanii „Dobrze Cię widzieć”, wąsy na patyku, kamizelka odblaskowa, kolorowe czapeczki, okulary, itp.