Telefony

Hej koleżanko!! Co się tak wpatrujesz w telefon?!
Wyłącz go natychmiast bo to się źle skończy!!

Warto być uważnym. Wpatrywanie się telefon, też może skończyć się źle na drodze lub przejściu na pieszych. Niestety, statystyki to potwierdzają...

Animacje, do których głos podkładał Cezary Pazura (ambasador całej akcji), zostały przygotowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Cię Widzieć".